Studijų programų komitetai

Kiekviena Vilniaus universiteto studijų programa turi savo komitetą, kuris rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamiesi dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą, taip pat aprobuoja studentų individualiuos studijų planus.

Kreipkis į studentų atstovą savo studijų programos komitete, studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais bei jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę.

SPK bakalauro studijų programos

Deividas Černauskas

Filosofija

Andrius Uždanavičius

Psichologija

Alicija Narvoiš

Sociologija

Benas Žukauskas

Socialinė politika

Rūta Bučinskaitė

Socialinis darbas


 

SPK magistrantūros studijų programos

Karolina Rybačiauskaitė

Filosofija

Simonas Berenis

Sveikatos psichologija

Kęstutis Mikalkėnas

Edukacinė ir vaiko psichologija

Haroldas Maselis

Edukologija

Tautvilė Gabnytė

Klinikinė psichologija

Rolanda Varanytė

Organizacinė psichologija

Liutauras Vičkačka

Socialinė politika

Gintarė Rinkevičiūtė

Teisės psichologija

Elena Sinkevičiūtė

Sociologija

Eglė Steponėnaitė

Sociologija ir kriminologija

Justinas Paliauka

Socialinis darbas

Gintarė Zinkevičiūtė

Mokyklos pedagogika (LNS)