Gintarė Zinkevičiūtė

Pirmininkė

Koordinuoja visos koordinatorių komandos veiklą. Atstovauja fakulteto studentams Fakulteto Taryboje bei VU SA valdymo organuose – Parlamente ir Taryboje.

Urtė Vaitiekūnaitė

Socialinės srities ir LSP koordinatorė

Konsultuoja įvairiais klausimais, susijusiais su LSP, visų tipų stipendijomis, jų prašymų pildymo, išmokų studentams su specialiaisiais poreikiais, fakulteto aplinkos gerinimo, literatūros trūkumo.

Jurgis Abartis ir Rūtavilė Pauliukaitė

Akademinio proceso reikalų koordinatoriai

Į akademinio proceso reikalų koordinatorius galite kreiptis klausimais susijusiais su apeliacijomis, egzaminais, tvarkaraščiais, pasirenkamaisiai dalykais, studijų stabdymu, nutraukimu, atnaujinimu, akademinėmis atostogomis ir kitiais akademiniais klausimais.

Arminas Augulis

Atstovų ir kontaktinių asmenų koordinatorius


Prižiūri studentų atstovų ir kontaktinių asmenų veiklą. Galima kreiptis norint pranešti apie studijų programos trūkumus arba išsakyti pasiūlymus studijų tobulinimui. Taip pat siekiant daugiau sužinoti apie atstovavimą studijų programos komitete, komisijose ar kituose fakulteto organuose. Taip pat dėl ginčų nagrinėjimo, akademinės etikos klausimų.

Dainius Jasiulionis

Informacinės srities koordinatorius

Atsakingas už įvairios veiklos bei informacijos viešinimą fakulteto studentams. Galima kreiptis norint paviešinti renginį ar kitą studentams galimai aktualią infomaciją. Konsultuoja el.pašto, VPN, Eduroam klausimais.

Ieva Šukytė

Marketingo srities koordinatorė

Atsakinga už paramos, reklamos pritraukimą ir sklaidą. Į Ievą galima kreiptis norint prisidėti prie paramos renginiams paieškų bei dėl reklamos platinimo fakultete.

Dominykas Barusevičius

Organizacinės srities koordinatorius

Atsakingas už renginių organizavimą, į Dominyką galima kreiptis norint pasiūlyt renginių idėjų ir prisidėt prie jų įgyvendinimo.

Gabrielė Rudytė

Programos „Sąžiningai” koordinatorė

Koordinatorė atsakinga už „Sąžiningai“ programos koordinavimą mūsų fakultete. Į ją galima kreiptis norint užregistruoti egzaminą arba tapti stebėtoju.

Atsakinga už bendrą atstovybės tvarką ir vidaus darbo tvarkos taisyklių (VDTT) laikymąsi.

Miglė Baltrūnaitė

Kuratorių koordinatorė

Prižiūri kuratorių veiklą, ruošia juos darbui su pirmakursiais: konsultavimui, mokymui, ugdymui. Galima kreiptis siekiant daugiau sužinoti apie kuratorių programą.

Inga Vederytė

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Atsakinga už VU SA FsF narių pritraukimą ir išlaikymą, jų kompetencijų ir įgūdžių lavinimą, draugišką atmosferą atstovybėje bei atstovybėje budinčius ir konsultuojančius studentus. Į Ingą galima kreiptis norint tapti VU SA nariu.