Naujienos

Pokyčiai studijų programose – SPK darbas!

Gru 20, 2017

Studijų programa nėra statiškas darinys – metai iš metų ją tobulina tam, kad programa atitiktų besikeičiančius studentų poreikius, naujai iškilusius darbo rinkos reikalavimus bei būtų suderintas darbo krūvis efektyvesniam mokymosi procesui. Tačiau kaip yra prisidedama prie pokyčių inicijavimo ir prižiūrėjimo?

Dažnai girdimas trijų raidžių akronimas SPK (studijų programos komitetas) yra akademinis studijų programą koordinuojantis ir jos vykdymą prižiūrintis Vilniaus universiteto darinys, kurį sudaro ne mažiau kaip penki nariai, kurių tarpe yra bent po vieną darbo rinkos atstovą (socialinį partnerį), ne mažiau kaip trys studijų krypties programą įgyvendinantys Universitete pedagoginėms pareigoms atestuoti dėstytojai ir mažiausiai po vieną studentų atstovą. SPK atlieka pokyčiams studijų programoje išpildyti reikiamas funkcijas: problemų identifikavimą (analizuojant dalykų aprašus, materialiųjų išteklių pakankamumą, studentų ir dėstytojų darbo krūvio pasiskirstymą) kartu su sprendimo būdų siūlymu, programos tobulinimą (remiantis atsiliepimais iš studentų, absolventų bei dėstytojų), jos aktualumo stebėjimą ir panašiai. Komiteto posėdžiai gali būti šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau nei kartą per semestrą. Remiantis VU SA atlikta analize, 2017 metais pavasario semestre į posėdžius rinkosi 15 iš 19 (79 %) VU Filosofijos fakultete veikiančių SPK.

Nėra abejonių, jog studijų programos komitetai yra neatsiejami nuo studijų Vilniaus universitete kokybės gerinimo. Galėtų kilti klausimas – kuo prie viso šio proceso prisideda studentai? SPK sudėtyje esantis studentų atstovas ko gero yra studentų lengviausiai pasiekiama tarpininkaujanti jungtis, galinti prisidėti prie pokyčių inicijavimo ir realizavimo. Studentų atstovu studijų programos komitete įprastai tampama jį išrinkus VU SA padalinio ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu. Atstovų žinios kartu su jų pritaikymu praktikoje yra keliamos VU SA organizuojamų mokymų metu, o galutiniam patikrinimui būtina išlaikyti testą, kuriuo studentų atstovas įvertina savo žinias ir įsitikina, jog jis žinos bei gebės pritaikyti jo darbui aktualius dokumentus ir efektyviai prisidėti prie programos tobulinimo atstovaujant studentų interesams.

Tiesa, studentų atstovas SPK negali dirbti nesurinkęs studentų nuomonės. Tik darnaus bendradarbiavimo tarp atstovo ir studentų dėka įmanoma įžvelgti realias problemas, kurių sprendimą inicijuoja studentų atstovas SPK posėdyje. Taigi studentų nuomonės surinkimas yra kertinis žingsnis atstovo veikloje. Be to, remiantis 2014 metais VU SA Parlamente priimta rezoliucija „Dėl kokybės kultūros užtikrinimo Universitete“, studentai (kartu su jų atstovais) kaip vieni iš svarbiausių aukštojo mokslo dalininkų turi būti įtraukti į kokybės užtikrinimo procesus visuose lygmenyse – tiek rengiant naujas studijų programas, tiek prisidedant prie strateginių Universiteto sprendimų.

Taigi, studijų Vilniaus universitete kokybės gerinimas nėra sritis, prie kurios studentai negali prisidėti. Anaiptol, būtent studentų nuomonė yra vienas iš esmingiausių pokyčių studijų programoje komponentų, be kurio studentų atstovo SPK darbas negalėtų būti įsivaizduojamas. Tad raginame visados drąsiai išsakyti savo nuomonę studentų atstovams apie studijų procesą!

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė ekspertinė švietimo organizacija, efektyviai atstovaujanti studentams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

Kaip nepasiklysti per egzaminų laikymo laikotarpį

Gru 07, 2017

Atsiskaitymų metu daugelis iš mūsų susitelkiame ties mokslais, tačiau  siekiant sėkmingai ir be streso užbaigti egzaminų laikymo laikotarpį verta prisiminti keletą esminių dalykų apie atsiskaitymo procesą.

Dalyko (modulio) aprašas: dažnai pamirštamas, tačiau naudingas

Dalyko (modulio) aprašas pristatomas pirmosios paskaitos metu. Jame galima rasti daug naudingos informacijos, įskaitant tai, kokios temos yra dėstomos semestro metu, kaip vykta egzaminas, kokia yra galutinio įvertinimo sandara ir kokie yra vertinimo kriterijai. Svarbu paminėti, kad dalyko apraše numatyta informacija semestro eigoje negali būti keičiama, t.y atsiskaitymas privalo būti vykdomas apraše numatyta tvarka. Primename, kad galutinis egzaminas negali vykti vien žodžiu!

Kaip užtikrinti akademinį sąžiningumą egzamino metu?

Dėstytojas prieš atsiskaitymą turi informuoti apie atsiskaitymo tvarką – leistinas naudoti priemones ir elgesį atsiskaitymo metu. Tam, kad būtų išvengta akademinio nesąžiningumo, dėstytojas arba studentas gali pasinaudoti galimybe pakviesti VU SA programos „Sąžiningai“ stebėtojus užregistruodami egzaminą stebėjimui. Tą galite padaryti parašę el. paštu saziningai@fsf.vusa.lt arba saziningai@vusa.lt ir laiške nurodę: egzamino vietą (KAP bei auditoriją), datą, laiką bei trukmę, apytikslį egzamine dalyvausiančių studentų, dėstytojų bei reikiamų stebėtojų skaičių. Tiesa, yra galimybė ir pačiam stebėti egzaminą – susidomėję gali kreiptis į  savo padalinio programos „Sąžiningai“ koordinatorę. Akademiniu nesąžiningumu yra laikoma ir tai, kad nepranešama apie matytą nusižengimą. Patvirtinus akademinio nesąžiningumo atvejį, studento egzaminas yra nutraukiamas, o pažeidimas yra pranešamas administracijai. Įsiminkime: už nesąžiningumą studijų arba studijų vertinimo metu studentas yra šalinamas iš universiteto!

Egzamino įvertinimas ir grįžtamasis ryšys

Egzamino ar įskaitos įvertinimas privalo  būtu įvestas į VU informacinę sistemą  (VUSIS) per 5 darbo dienas nuo atsiskaitymo datos. Svarbu atkreipti dėmesį, jog jei atsiskaitymo rezultatai yra siunčiami visam kursui, dėstytojas gali nurodyti tik studento LSP numerį ir įvertinimą (studijuojančiojo vardas ir pavardė nenurodomi). Po atsiskaitymo studentai turi teisę gauti grįžtamąjį ryšį! Tai yra puiki galimybė susipažinti su savo įvertinto darbo klaidomis, trūkumais bei pastabomis. Susitarus su dėstytoju galima ateiti ir į individualų darbo aptarimą.

Viliamės, jog ne tik žinodami egzamino medžiagą, bet ir turėdami supratimo apie atsiskaitymų tvarką, galėsite jaustis saugūs ir savarankiški!

Jeigu kiltų klausimų, visada galite kreiptis į VU SA FsF akademinės srities koordinatorę el. paštu akadem@fsf.vusa.lt.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Filosofijos fakultete linki Jums sėkmės!

Rudens išvažiuojamieji mokymai – kompetencijų „inkubatorius“

Lap 29, 2017

Lapkričio 10–12 dienomis Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Filosofijos fakultete (VU SA FsF) suorganizavo rudens išvažiuojamuosius mokymus, orientuotus į tiek naujų, tiek ilgiau veikiančių narių kompetencijų kėlimą. Mokymų metu nariai dalyvavo  ne tik teorinėse paskaitose, bet ir praktiniuose užsiėmimuose, skirtuose patobulinti įgytas akademines-socialines žinias, išsiaiškinti darbo komandoje principus bei pagilinti supratimą apie VU SA kaip organizaciją.

Mokymų tikslams pasiekti buvo pakviesti kompetentingi lektoriai, kurie Atstovybėje yra veikę ilgą laiką, per kurį sukaupė nepaprastai daug vertingos patirties ir dėl to galėjo užtikrinti vestų užsiėmimų kokybę. VU SA atstovė ryšiams su visuomene Rimantė Ražinskaitė pristatė Atstovybės nario įvaizdžio viešojoje erdvėje reikšmę ir jos sąsajas su bendru Organizacijos įvaizdžiu visuomenėje. Dabartinis VU SA prezidentas Egidijus Kinderis papasakojo apie Aukštojo mokslo padėtį Lietuvoje ir apie pokyčius Vilniaus universitete, o kadenciją baigęs VU SA prezidentas Andrius Uždanavičius pritraukė visų dėmesį pasakodamas apie Atstovybės istoriją nuo seniausių laikų iki to, kas vyksta dabar. Kūrybingų komandos formavimo užduočių pagalba lektorė Olia Stremauskaitė leido suprasti, jog bendravimas yra neatsiejamas nuo darbo komandoje, kas taip pat atsispindėjo ir VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriaus Karjeros projektų koordinatoriaus Beno Aldakausko vedamoje paskaitoje apie tai, kaip efektyviai komunikuoti su skirtingus poreikius bei siekius turinčiais asmenimis komandoje. Žinoma, negalima pamiršti apie VU SA FsF sričių koordinatorius bei pirmininkę, kurie supažindino dalyvius su metų veiklos planu ir moderavo naudingus praktinius užsiėmimus, kaip antai studentų konsultavimo simuliacijas el. paštu bei gyvai budėjimo metu.

Esame nepaprastai dėkingi galėjusiems atvykti lektoriams bei organizatoriams, o labiausiai norime padėkoti dalyviams, kurie mokymų metu stebino savo aktyvumu ir grįžo namo ne tik su padidėjusiu žinių bagažu, bet ir plačiomis šypsenomis bei sutvirtėjusiais santykiais su komandos nariais. Nuo šiol dirbsime dar efektyviau, tad raginame iškilus sunkumams bet kada susisiekti su mumis virtualioje erdvėje arba apsilankyti VU SA FsF patalpose ir pasikalbėti gyvai!

Herojai tapo legendomis – tradicinės VU Filosofijos fakulteto pirmakursių krikštynos

Spa 23, 2017

Pirmakursių krikštynos – tai ypatingas renginys, kurio metu metaforiškai iš vadinamojo „fux‘o“ tampama tikru pirmakursiu. Turbūt Lietuvoje nerastumėme aukštosios mokyklos, kurioje šis tradicija tapęs įvykis nebūtų organizuojamas. Įprastai, per pirmakursių krikštynas miesto gatvėse sunku nepastebėti energingai bėgiojančių ir smagias keistenybes darančių „fux‘ų“, atkreipiančių tiek gyventojų, tiek turistų dėmesį.

Kasmet Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filosofijos fakultete tradiciškai organizuojamos VU FsF pirmakursių krikštynos šiemet buvo organizuojamos spalio 9 dieną. Po vasaros pabaigoje įvykusios „fux‘ų“ stovyklos herojais tapę pirmakursiai siekė legendos statuso. Į Bursų kiemą susirinkęs gausus „fux‘ų“ būrys krikštynas pradėjo rimta gaida – priesaikos sakymu. Jos turinyje atsispindėjo vertybės, nuo kurių gyvenimas universitete yra neatsiejamas.

Davę priesaką ir pasiskirstę komandomis, dalyviai energingai puolė ieškoti punktų pagal suteiktas užuominas. Kiekviename punkte pirmakursių laukdavo iš komforto zonos skatinančios išeiti nuotaikingos užduotys, iš kurių visos reikalavo ne tik galvos pasukimo, tačiau ir komandinio darbo. Vienaip ar kitaip, pirmakursių krikštynų pagrindinė mintis ir yra dar labiau suartinti jauniausius Universiteto bendruomenės narius. Būtent tokie renginiai leidžia suprasti, kad studijų metas įtraukia ne vien kasdienį sėdėjimą prie knygų, tačiau ir naujas pažintis bei smagiai praleistą laiką su kurso draugais.

„Buvo itin smagu! Kadangi kūrybingos užduotys orientacinėse žaidynėse labai suartino komandą, su visais susibendravau. Be to, turėjau puikią galimybę aplankyti tas Vilniaus vietas, kuriose dar nebuvau. Nors oro sąlygos nebuvo puikiausios, tai netrukdė turėti nuostabią nuotaiką ir patirti nuotykių!“ – taip krikštynas mini vienas iš dalyvių – kriminologijos studentas Šarūnas Lekstutis.

Krikštynomis taip pat buvo patenkinti ir jas organizavę vyresniųjų kursų studentai. Pagrindinis už renginio išpildymą atsakingas asmuo, VU SA FsF organizacinės srities koordinatorius Dainius Jasiulionis, negaili pozityvių komentarų: „Labai sužavėjo pirmakursių užsidegimas krikštynų metu, tačiau didžiausią įspūdį paliko momentas, kai po orientacinių žaidynių į Bursų kiemą grįžę „fux‘ai“ pradėjo organizatoriams skanduoti „ačiū“ – tai buvo labai miela.“

Šių metų pirmakursių krikštynos skaičiuoja jau daugiau nei savaitę, kai baigėsi, tačiau tiek pirmakursių, tiek organizatorių širdyse jos paliko begalę malonių prisiminimų. Tikimės, jog legendomis tapę jauniausieji VU FsF studentai išpildys visus savo lūkesčius ir pasieks dar didesnių aukštumų!

Į Filosofijos fakultetą atkeliauja nauja herojų karta!

Rgp 30, 2017

Rugpjūčio 24–26 dienomis pirmakursių stovykloje „From 00 to Hero“ savo jėgas išbandė naujieji Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto (VU FsF) studentai. Pirmakursiai susipažino ne tik su būsimaisiais paskaitų kolegomis, bet ir su dėstytojais, o įdomybių pilną studentišką gyvenimą pajuto įvairių kūrybinių užduočių bei rungčių dėka.

Į Ignalinoje esančią Kiškių stovyklavietę nuvykę pirmakursiai tris dienas gyveno 2000-ųjų atmosfera. Nors aplinka priminė praeitį, gautoji informacija buvo orientuota į dabartį. Beveik šimtas pirmakursių klausėsi paskaitų apie Fakulteto tradicijas, akademinę bei socialinę informaciją pradedantiems studijas nuo nulio. Netrūko ir pokalbių, per kuriuos pirmakursiai diskutavo su VU Studentų atstovybės Prezidentu E. Kinderiu apie tai, kuo gi universitetas skiriasi nuo mokyklos, o su dėstytojais bei vyresnių kursų studentais jie kalbėjosi apie studijų lūkesčius, artėjančius sunkumus bei tikrus išgyvenimus studijų metu.

Po pačios stovyklos jaučiausi labai pavargusi, bet ir pilna gerų įspūdžių. Tikrai nesigailiu atvažiavusi. Labiausiai tikėjausi susipažinti su naujais žmonėmis ir tai išpildžiau“ –  apie stovyklą kalbėjo pirmakursė Emilija, o būsimas sociologas Adomas pašmaikštavo ir palygino stovyklą su visų studentų trokštamu maistu: „Pirmakursių stovykla tarsi močiutės cepelinai panaikino prastą nuotaiką ir paliko norą gauti vis daugiau ir daugiau“.

Šių metų stovyklos koordinatorės Beatos Jasiulevič teigimu, stovykla buvo didžiulis iššūkis visiems – tiek organizatoriams, tiek pirmakursiams, tačiau veikiant bendrai kartu rezultatas buvo puikus – „Geriausias dalykas buvo matyti pirmakursių šypsenas bei jų užsidegimą dalyvauti įvairiose veiklose – tai yra geriausias rezultatas mums kaip vadovams“.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios stovyklos, o pirmakursiams siūlome pratęsti nuotykius dalyvaujant integracijos savaitėje. Programą rasite http://www.studentauk.vu.lt/fsf.

Tavoji kelionė prasideda čia!

Lie 24, 2017

Tavoji kelionė prasideda čia – pirmakursių stovykloje!

Labas, mielasis pirmakursi! Turbūt labai džiaugiesi artėjančiu naujuoju Tavo gyvenimo etapu, kuris vis dėlto prasideda kur kas anksčiau, nei rugsėjo 1-osios šventė! Siūlome kalendoriuje pažymėti rugpjūčio 24–26 dienas, nes per jas vyksiančioje pirmakursių stovykloje pasistengsime, kad pirmieji Tavo žingsniai studentiškame gyvenime būtų tvirti ir itin nuotaikingi!

Pirmakursių stovyklos metu Tu turėsi progą susipažinti ne tik su būsimais kursiokais bei vyresniais studentais, bet ir su atvyksiančiais dėstytojais, kitais svečiais. Stovyklos tema –  „FROM 00 TO HERO“, tad galėsi išreikšti save įvairių smagių žaidimų metu ir taip pat pamatysi, su kokiais žmonėmis praleisi ateinančius metus Universitete. Šiemet stovyklos dalyvių sudėtį papildys ir Orientalistikos centro pirmakursiai, kurie dar labiau išplės pažinčių ratą!

Stovyklos metu sužinosi daug svarbios ir naudingos informacijos, kurios dėka galėsi kur kas lengviau įsilieti į Universitetą pradėjus studijuoti. Informaciją išgirsi iš pačių kompetentingiausių žmonių, tad gali būti tikras, kad Tave pasieks pačios būtiniausios žinios!

Raginame suskubti, nes registracija į stovyklą vyksta iki rugpjūčio 7 d. 23.59 val. adresu www.fuxai.lt/filosofijos-fakultetas. Jeigu turi klausimų, nedvejok kreiptis el. paštu stovykla@fsf.vusa.lt arba telefonu +370 673 51 906.

Iki susitikimo geriausiame vasaros renginyje!

Problemų registras

Partneriai

Karjera_300x250_3