Dalykų aprašai. Kodėl tai svarbu?

14188204_548028715386316_53845317040984371_o

Per pirmąją paskaitą dėstytojai studentams pristato dalyko aprašus, kurie tampa puikia pagalbine mokymosi priemone viso semestro metu. Apraše galima rasti informacijos, nurodančios kokia yra privaloma literatūra arba kokias knygas gilesniam žinojimui rekomenduoja perskaityti dėstytojai, kokie bus vertinimo kriterijai ir koeficientai bei kokie yra lankomumo reikalavimai. Remdamasis dalyko aprašu studentas gali geriau planuoti savo darbo laiką. Dėstytojas turi laikytis dalyko apraše nustatytos tvarkos ir iškilus problemoms dėl vertinimo dalyko aprašas yra svarbiausias įrodymas rašant apeliacijas.

Vis dėlto labai dažnai studentams tenka susidurti su problema, kuomet dalyko aprašo vertinimo, lankomumo kriterijai neatitinka realios situacijos. Tada labai kenčia studijų kokybė – studentams tampa sudėtingiau ruoštis egzaminams nežinant tikslios literatūros ir vertinimo kriterijų, taip pat nematant dalyko aprašo studentams tenka rinktis pasirenkamuosius dalykus pagal pavadinimą ar kitokius veiksnius ir dažnai nusiviliama. Matydama tokią problemą Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Studentų atstovybė metų veiklos planavimų metu nutarė semestro gale apklausti kursų kontaktinius asmenis ar aktyvius studentus apie dalyko apraše nurodytus punktus (ar buvo įkeltas dalyko aprašas į VU IS sistemą, ar buvo fiksuojamas lankomumas bei vertinamas pagal aprašą, ar dėstytojas pristatė aprašą pirmosios paskaitos metu).

Aprašai buvo tikrinami remiantis VU SA FsF dalyko aprašo atmintine, VU reglamentavimo tvarkomis bei rekomendacijomis. Iš 117 pirmosios pakopos studijų dalykų aprašų 78 buvo patikrinti, iš kurių 5 aprašai yra neįkelti į VU IS sistemą ir 32 aprašai neatitinka anksčiau minėtų dokumentų. Iš 104 antrosios pakopos studijų dalykų aprašų 55 buvo patikrinti, iš kurių 2 aprašai neįkelti į VU IS sistemą ir 18 aprašų buvo pastebėti neatitikimai.

Pirmiausia, remdamiesi turimais duomenimis norėtume pasidžiaugti, kad didžioji dalis dėstytojų įkelia dalyko aprašą į VU IS ir pirmosios paskaitos metu jį detaliai pristato: pasako, kokie bus vertinimo kriterijai, lankomumo reikalavimai, atsiskaitymų skaičius, privaloma literatūra. Kita vertus, buvo pastebėta ir nemažai problemų. Dažniausiai studentai minėjo, kad dalyko aprašuose nėra informacijos apie seminarų lankomumą arba tokia informacija neatitinka realios situacijos. Taip gali nutikti tais atvejais, kai pasikeičia dėstytojai ir naujas dėstytojas neįkelia savo atnaujinto aprašo į VU IS arba dėstytojai semestro metu atlieka dalyko (modulio) pakeitimus, bet oficialiai į aprašą jų neįrašo. Tokiu atveju šis dokumentas praranda savo tikslą ir tampa tik paprastu popieriumi.

Surinkti duomenys apie tai, kaip dėstytojai laikosi dalyko aprašo nurodymų, yra didelis žingsnis link geresnės studijų kokybės – užfiksuoti neatitikimai tarp realios situacijos ir dalykų (modulių) aprašuose pateiktos informacijos leidžia daryti išvadas ir šiuos neatitikimus ištaisyti. Tikimės, jog ateityje studentus pasieks tik atnaujinta informacija ir nei studentams, nei dėstytojams nereikės jaudintis dėl neatitikimų.

Norime padėkoti studentams, kurie skyrė dalį savo laiko atsakydami į klausimus apie dalykų aprašus taip prisidedami prie VU studijų kokybės gerinimo. Tačiau reikia, kad kiekvienas studentas nebūtų abejingas šiai problemai ir spręstų ją pirmiausia su dėstytojais ir su visa VU bendruomene, nes tai leis gerinti studijų kokybę. Tad šį semestrą taip pat kviečiame visus norinčius studentus skirti dalį savo laiko ir patikrinti savo pasirinkto dalyko aprašą. Greitu metu jus pasieks laiškas su detalesne informacija, tad labai raginame būti aktyviems ir prisijungti prie fakulteto studijų kokybės gerinimo!

Jei turite klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų visados galite kreiptis el. paštu akadem@fsf.vusa.lt