Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1–2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Studentų atstovai bakalauro studijų programos komitetuose

 

Agnė Grigaitė

Filosofija

Laimutė Tamošiūnaitė ir Marija Staniulytė

Azijos ir Artimųjų Rytų studijos

Beata Jasiulevič

Kriminologija

Bernadeta Dikčiūtė

Psichologija

Kasparas Butkevičius

Sociologija

Benas Žukauskas

Socialinė politika

Ernestas Apolinaras Meirovič

Socialinis darbas


 

Studentų atstovai magistrantūros studijų programos komitetuose 

 

Karolina Rybačiauskaitė

Filosofija

Simonas Berenis

Sveikatos psichologija

Kęstutis Mikalkėnas

Edukacinė ir vaiko psichologija

Greta Rameikaitė

Šiuolaikinės Azijos studijos

Miglė Miliūnaitė

Religijos studijos

Haroldas Maselis

Edukologija

Monika Kvedaraitė

Klinikinė psichologija

Andrius Uždanavičius

Organizacinė psichologija

Tautvydas Vencius

Socialinė politika

Viktorija Mikalauskienė

Teisės psichologija

Karolina Ustilo

Sociologija

Rūta Bučinskaitė

Sociologija ir kriminologija

Marija Grinaitė

Socialinis darbas

 

Studentų atstovas gretutinių studijų programos komitete

 

Tautvydas Krilavičius

Dalyko pedagogika


 

Studentų atstovas laipsnio nesuteikiančių studijų programos komitete

 

Ignas Gaižiūnas

Mokyklos pedagogika

Studijų kolegija

VU Filosofijos fakulteto Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA Filosofijos fakultete deleguotas studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.