Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1–2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

SPK atstovai bakalauro studijų programose

 

Agnė Grigaitė

Filosofija

Laimutė Tamošiūnaitė ir Marija Staniulytė

Azijos ir Artimųjų Rytų studijos

Aistė Pačebutaitė

Kriminologija

Bernadeta Dikčiūtė

Psichologija

Kasparas Butkevičius

Sociologija

Gerda Vaičiūnaitė

Socialinė politika

Ernestas Apolinaras Meirovič

Socialinis darbas


 

SPK atstovai magistrantūros studijų programose

 

Karolina Rybačiauskaitė

Filosofija

Simonas Berenis

Sveikatos psichologija

Kęstutis Mikalkėnas

Edukacinė ir vaiko psichologija

Greta Rameikaitė

Šiuolaikinės Azijos studijos

Miglė Miliūnaitė

Religijos studijos

Haroldas Maselis

Edukologija

Monika Kvedaraitė

Klinikinė psichologija

Andrius Uždanavičius

Organizacinė psichologija

Tautvydas Vencius

Socialinė politika

Viktorija Mikalauskienė

Teisės psichologija

Danielė Ruminaitė

Sociologija

Rūta Bučinskaitė

Sociologija ir kriminologija

Marija Grinaitė

Socialinis darbas

 

SPK atstovas gretutinių studijų programoje

 

Tautvydas Krilavičius

Dalyko pedagogika


 

SPK atstovas laipsnio nesuteikiančių studijų programoje

 

Gintarė Petkevičienė

Mokyklos pedagogika

VU FsF Studijų kolegija

VU Filosofijos fakulteto Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA FsF deleguotas studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.