KVIEČIAME ATSTOVAUTI STUDENTAMS STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETUOSE (SPK)!

12916810_492204227635432_6455617530735789445_o

Studente, 

Ar žinojai, jog kiekvienas iš mūsų turime galimybę prisidėti prie savo studijų programos tobulinimo? 

Tą galime padaryti pildydami VU IS apklausas, teikdami grįžtamąjį ryšį dėstytojams, kolegoms, išsakydami savo nuomonę atitinkamiems asmenims, o tai pat kiekvienas Filosofijos fakulteto studentas gali tapti studentų atstovu studijų programos komitete ir aktyviai prisidėti prie studijų kokybės gerinimo!

Kiekvieną Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, vienas socialinis partneris ir studentų atstovas. Šie žmonės komitete,stebi, kaip įgyvendinami studijų programos tikslai, turinys ir metodai, ugdomos studentų kompetencijos, ar programa yra aktuali ir konkurencinga bei sprendžia įvairias problemas, susijusias su atstovaujama studijų programa.

 Ką veikia studentų atstovas Studijų programos komitete?

  • Atstovauja studentus savo studijų programos komiteto posėdžiuose;
  • Aiškinasi  atstovaujamos programos kursų studentų poreikius, jiems kylančias problemas bei ieško siūlymų joms spręsti;
  • Lygiavertiškai su kitais komiteto nariais gali kelti studijų programoje esančias problemas bei siūlyti jų sprendimo būdus.

Kodėl verta būti studentų atstovu Studijų programos komitete?

  • Galimybė prisidėti prie savo studijų programos gerinimo.
  • Galimybė kelti savo kompetencijas atstovavimo srityje;
  • Galimybė vienam iš pirmųjų gauti visą su studijų programos pakeitimais susijusią informaciją bei daryti įtaką priimamiems sprendimams;
  • Galimybė teikti prašymą vienkartinei tikslinei stipendijai gauti už vykdomą visuomeninę veiklą.

Taigi, jei tau rūpi tavo studijų programa ir nori prisidėti prie tolesnio jos tobulėjimo, laukiame Tavęs studijų programų komitete! 

Jeigu susidomėjai studentų atstovavimu arba tiesiog nori sužinoti daugiau informacijos – kreipkis el. paštu atstovai@fsf.vusa.lt

Daugiau apie studijų programos komitetų veiklą gali sužinoti čia: http://www.vu.lt/site_files/Reguliaminas/Studij%C5%B3_programos_komiteto_nuostatai.pdf

Savo kandidatūrą į studijų programų komiteto atstovo vietą kviečiame išsikelti VU SA FsF Ataskaitinės – rinkiminės Konferencijos metu. Konferencija vyks balandžio 19 d. 16.45 val. 201 a.