Atstovai komisijose

Akademinės etikos komisija

VU KAP Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU FsF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU FsF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

Rūtavilė Pauliukaitė 

Salomėja Plukaitė

 

Ginčų nagrinėjimo komisija

VU KAP Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU FsF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU FsF dėstytojai ir 3 studentų atstovai:

Rūtavilė Pauliukaitė 

Salomėja Plukaitė

Jurgis Abartis

 

Priėmimo-atestacijos komisija

VU KAP Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU FsF Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 6 nariai: Universiteto dėstytojai, socialinis partneris ir 1 studentų atstovas:

Ieva Šukytė