Atstovai Studijų programos komitetuose ir Studijų kolegijoje

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1–2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Socialinis darbas (BA)

Evelina Kuizinaitė

Psichologija (BA)

Salomėja Plukaitė

Socialinė politika (BA)

Vesta Buikauskaitė

Sociologija (BA)

Kasparas Butkevičius

Filosofija (BA)

Marija Garuolytė

Kriminologija (BA)

Ieva Petraitytė

Dalyko pedagogika (gretutinės studijos)

Evaldas Mankevičius

Mokyklos pedagogika (LNS)

Agnė Goberytė Meškauskienė

Filosofija (MA)

Gediminas Šataitis

Edukologija (MA)

Giedrė Ulytė

Klinikinė psichologija (MA)

Miglė Marcinkevičiūtė

Organizacinė psichologija (MA)

Augustina Jakštonytė

Teisės psichologija (MA)

Akvilė Šimašiūtė

Socialinis darbas (MA)

Aušrinė Ieva Bačiulytė

Sociologija ir kriminologija (MA)

Aistė Pačebutaitė

Sociologija (MA)

Gabrielė Žlibinaitė

Socialinė politika (MA)

Justinas Šimas

Edukacinė ir vaiko psichologija (MA)

Neringa Rugevičiūtė

Sveikatos psichologija (MA)

Aistė Aleckūnaitė

Religijos studijos (MA)

Justas Žemaitis

Azijos studijos ir Artimųjų rytų studijos (BA)

Tomas Bedulskij

Vilius Alvinskas

Šiuolaikinės Azijos studijos (MA)

Karolina Žilėnaitė

Vaikystės pedagogika (BA)

Auksė Volskienė

Akvilė Dominyka Milaševičiūtė

Gamtamokslinis ugdymas (BA)

Aistė Pačebutaitė

Paulius Vitkūnas

Domantė Dargevičiūtė

Studijų kolegija

VU Filosofijos fakulteto Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA FsF deleguotas studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.

Tomas Bedulskij