Atstovai tarybose

VU FsF Taryba

VU Filosofijos fakulteto Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU FsF Tarybą sudaro 21 nariai: VU FsF dėstytojai, socialinis partneris ir 4 studentų atstovai:

Bakalaurų atstovai:

Aistė Rinkevičiūtė

Kasparas Butkevičius

 

Magistrantų atstovė:

Aušrinė Ieva Bačiulytė

 

Doktorantų atstovė:

Daina Habdakaitė

VU FsF Dekanatas

VU FsF Dekanatas yra nuolatos veikianti VU FsF dekanui veiklos organizavimo klausimais patarianti kolegija. Į kolegijos sudėtį įeina VU FsF prodekanai, institutų vadovai ir VU SA FsF pirmininkas. Kolegijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.