VU SA FsF koordinatoriai

Darbo laikas: 

I–V 10.30–13:00

Adresas:

Universiteto g. 9/1,

LT - 01513, Vilnius

Tel.: (8 5) 266 7614

El.paštas: info@fsf.vusa.lt

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, pakartotinai jį persiųskite arba rašykite į VU SA FsF Facebook puslapį.


Yra atsakinga už visą VU SA FsF veiklą, renka ir koordinuoja sričių koordinatorių veiklą bei atstovauja VU FsF studentus VU FsF Taryboje, VU SA Taryboje ir VU SA Parlamente. Taip pat prižiūri metų veiklos plano bei finansinio plano įgyvendinimą.
Pirmininkė
Aistė Rinkevičiūtė
Tel. +370 629 32 354
pirmininkas@fsf.vusa.lt
Rūpinasi VU SA FsF narių bei koordinatorių motyvacija, poreikiais, užimtumu, taip pat organizuoja visuotinius narių susitikimus, užtikrina kompetencijų kėlimą. Yra atsakinga už tikslingą naujų VU SA FsF narių pritraukimą ir jų išlaikymą, bei palaiko gerą atmosferą atstovybėje.
Žmogiškųjų išteklių koordinatorė
Viltė Jankauskaitė
Tel. +370 625 51 273
hr@fsf.vusa.lt
Yra atsakingas už Filosofijos fakulteto studijų programų komitetuose bei kituose organuose esančių studentų atstovų koordinavimą ir konsultavimą. Užtikrina studentų atstovų kompetentingumą, kuris įgalina efektyvų atstovavimą studentų interesams.
Atstovų koordinatorius
Tomas Bedulskij
Tel. +370 638 38 659
atstovai@fsf.vusa.lt
Kuria ir stengiasi palaikyti bendrą ir draugišką atmosferą studentų bendruomenėje. Yra atsakinga už kuratorių atrankas, kuratorių ir kontaktinių asmenų darbą bei jų kompetencijų kėlimą.
Kuratorių ir kontaktinių asmenų koordinatorė
Natalija Pevcova
Apipavidalina ir viešina studentams aktualią informaciją, VU SA FsF veiklą bei filtruoja informacijos srautus.
Komunikacijos koordinatorius
Linas Tavaras
Tel. +370 677 46 035
info@fsf.vusa.lt
Konsultuoja studentus akademiniais klausimais, sprendžia problemas susijusias su studijų procesu.
Akademinio proceso reikalų koordinatorius
Paulius Vitkūnas
Tel. +370 685 57 571
akadem@fsf.vusa.lt
Administruoja reklamą Filosofijos fakulteto ribose, prisideda prie VU SA renginių ir projektų įgyvendinimo, yra atsakinga už ilgalaikių ir trumpalaikių rėmėjų paieškas bei rūpinasi nuolatiniu bendradarbiavimo su įmonėmis atnaujinimu.
Marketingo srities koordinatorė
Audrė Geriksaitė
Tel. +370 677 84 028
marketingas@fsf.vusa.lt
Yra atsakinga už VU SA FsF dokumentų administravimą ir archyvavimą. Konsultuoja studentus su Lietuvos studento pažymėjimu (LSP) susijusiais klausimais, administruoja absolventų LSP grąžinimą.
Administratorė ir LSP koordinatorė
Lina Zubaitytė
Konsultuoja studentus socialiniais klausimais (stipendijos, išmokos ir t.t.), sprendžia studentų socialines problemas, rūpinasi specialiųjų poreikių turinčiais studentais bei kitomis socialiai jautriomis grupėmis, studentų socialine gerove bei socialine aplinka padalinyje.
Socialinio proceso reikalų koordinatorė
Aistė Pačebutaitė
Tel. +370 625 46 229
soc@fsf.vusa.lt
Organizuoja renginius ir prisideda prie projektų įgyvendinimo Filosofijos fakultete. Rašo bei pateikia ataskaitas ir renginių refleksijas. Prisideda prie VU mastu organizuojamų renginių.
Projektų koordinatorius
Nojus Budavičius
Tel. +370 675 25 874
org@fsf.vusa.lt