VU SA FsF koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįDarbo laikas: 

Konsultuojame nuotoliniu būdu

Adresas:

Universiteto g. 9/1,

LT - 01513, Vilnius

Tel.: (8 5) 266 7614

El.paštas: info@fsf.vusa.lt

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, pakartotinai jį persiųskite arba rašykite į VU SA FsF Facebook puslapį.


Yra atsakinga už visą VU SA FsF veiklą, renka ir koordinuoja sričių koordinatorių veiklą bei atstovauja VU FsF studentus VU FsF Taryboje, VU SA Taryboje ir VU SA Parlamente. Taip pat prižiūri metų veiklos plano bei finansinio plano įgyvendinimą.

Pirmininkė

Domantė Dargevičiūtė
Tel. +370 620 53 485
pirmininkas@fsf.vusa.lt

Rūpinasi VU SA FsF narių bei koordinatorių motyvacija, poreikiais, užimtumu, taip pat organizuoja visuotinius narių susitikimus, užtikrina kompetencijų kėlimą. Yra atsakinga už tikslingą naujų VU SA FsF narių pritraukimą ir jų išlaikymą, bei palaiko gerą atmosferą atstovybėje.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Kornelija Stanislauskaitė
Tel. +370 654 43 513
hr@fsf.vusa.lt

Yra atsakinga už Filosofijos fakulteto studijų programų komitetuose bei kituose organuose esančių studentų atstovų koordinavimą ir konsultavimą. Užtikrina studentų atstovų kompetentingumą, kuris įgalina efektyvų atstovavimą studentų interesams. Taip pat atsako už kontaktinių asmenų darbą bei jų kompetencijų kėlimą.

Atstovų ir kontaktinių asmenų koordinatorė

Kotryna Stančiūtė

Kuria ir stengiasi palaikyti bendrą ir draugišką atmosferą studentų bendruomenėje. Yra atsakinga už kuratorių atrankas, darbą bei jų kompetencijų kėlimą. Puoselėja ir skatina akademinio sąžiningumo kultūrą universitete.

Kuratorių koordinatorė

Erika Didrikaitė
Tel. +370 641 48 622
kk@fsf.vusa.lt

Administruoja reklamą Filosofijos fakulteto ribose, prisideda prie VU SA renginių ir projektų įgyvendinimo, yra atsakinga už ilgalaikių ir trumpalaikių rėmėjų paieškas bei rūpinasi nuolatiniu bendradarbiavimo su įmonėmis atnaujinimu.

Marketingo srities koordinatorė

Aleksandra Nemirova
Tel. +370 695 07 618
marketingas@fsf.vusa.lt

Organizuoja renginius ir prisideda prie projektų įgyvendinimo Filosofijos fakultete. Rašo bei pateikia ataskaitas ir renginių refleksijas. Prisideda prie VU mastu organizuojamų renginių.

Organizacinės srities koordinatorė

Rugilė Urbutytė
Tel. +370 678 51 374
org@fsf.vusa.lt

Yra atsakinga už VU SA FsF dokumentų administravimą ir archyvavimą. Konsultuoja studentus su Lietuvos studento pažymėjimu (LSP) susijusiais klausimais, administruoja absolventų LSP grąžinimą.

Administratorė ir LSP koordinatorė

Raminta Straukaitė

Apipavidalina ir viešina studentams aktualią informaciją, VU SA FsF veiklą bei filtruoja informacijos srautus.

Komunikacijos koordinatorė

Guoda Gudinavičiūtė
Tel. +370 614 98 703
info@fsf.vusa.lt

Konsultuoja studentus socialiniais klausimais (stipendijos, išmokos ir t.t.), sprendžia studentų socialines problemas, rūpinasi specialiųjų poreikių turinčiais studentais bei kitomis socialiai jautriomis grupėmis, studentų socialine gerove bei socialine aplinka padalinyje. Konsultuoja studentus akademiniais klausimais, sprendžia problemas susijusias su studijų procesu.

Socialinio - akademinio proceso reikalų koordinatorė

Barbora Bašytė
Tel. +370 641 95 165
socakadem@fsf.vusa.lt