VU SA FsF koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįDarbo laikas: 

I–V 10:30–13:00

Adresas:

Universiteto g. 9/1,

LT - 01513, Vilnius

Tel.: (8 5) 266 7614

El.paštas: info@fsf.vusa.lt

 

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, pakartotinai jį persiųskite arba rašykite į VU SA FsF Facebook puslapį.


Yra atsakinga už visą VU SA FsF veiklą, renka ir koordinuoja sričių koordinatorių veiklą bei atstovauja VU FsF studentus VU FsF Taryboje, VU SA Taryboje ir VU SA Parlamente. Taip pat prižiūri metų veiklos plano bei finansinio plano įgyvendinimą.

Pirmininkė

Martyna Vilutytė
Tel. +370 600 31 910
pirmininkas@fsf.vusa.lt

Rūpinasi VU SA FsF narių bei koordinatorių motyvacija, poreikiais, užimtumu, taip pat organizuoja visuotinius narių susitikimus, užtikrina kompetencijų kėlimą. Yra atsakinga už tikslingą naujų VU SA FsF narių pritraukimą ir jų išlaikymą, bei palaiko gerą atmosferą atstovybėje.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Karolina Kuzmaitė
Tel. +370 683 94 877
hr@fsf.vusa.lt

Yra atsakinga už Filosofijos fakulteto studijų programų komitetuose bei kituose organuose esančių studentų atstovų koordinavimą ir konsultavimą. Užtikrina studentų atstovų kompetentingumą, kuris įgalina efektyvų atstovavimą studentų interesams. Taip pat atsako už kontaktinių asmenų darbą bei jų kompetencijų kėlimą.

Atstovų ir kontaktinių asmenų koordinatorė

Erika Didrikaitė

Kuria ir stengiasi palaikyti bendrą ir draugišką atmosferą studentų bendruomenėje. Yra atsakinga už kuratorių atrankas, darbą bei jų kompetencijų kėlimą. Puoselėja ir skatina akademinio sąžiningumo kultūrą universitete.

Integracijos proceso koordinatorė

Gintarė Tauterytė
Tel. +370 699 64 599
integracija@fsf.vusa.lt

Administruoja reklamą Filosofijos fakulteto ribose, prisideda prie VU SA renginių ir projektų įgyvendinimo, yra atsakinga už ilgalaikių ir trumpalaikių rėmėjų paieškas bei rūpinasi nuolatiniu bendradarbiavimo su įmonėmis atnaujinimu.

Marketingo srities koordinatorė

Nomeda Griškevičiūtė
Tel. +370 698 23 303
marketingas@fsf.vusa.lt

Organizuoja renginius ir prisideda prie projektų įgyvendinimo Filosofijos fakultete. Rašo bei pateikia ataskaitas ir renginių refleksijas. Prisideda prie VU mastu organizuojamų renginių.

Organizacinės srities koordinatorė

Vakarė Punelytė
Tel. +370 607 34 980
org@fsf.vusa.lt

Yra atsakingas už VU SA FsF dokumentų administravimą ir archyvavimą. Konsultuoja studentus su Lietuvos studento pažymėjimu (LSP) susijusiais klausimais, administruoja absolventų LSP grąžinimą.

Administratorius ir LSP koordinatorius

Vilius Alvinskas

Apipavidalina ir viešina studentams aktualią informaciją, VU SA FsF veiklą bei filtruoja informacijos srautus.

Komunikacijos koordinatorė

Dovilė Mikniūtė
Tel. +370 636 53 559
info@fsf.vusa.lt

Konsultuoja studentus socialiniais klausimais (stipendijos, išmokos ir t.t.), sprendžia studentų socialines problemas, rūpinasi specialiųjų poreikių turinčiais studentais bei kitomis socialiai jautriomis grupėmis, studentų socialine gerove bei socialine aplinka padalinyje. Konsultuoja studentus akademiniais klausimais, sprendžia problemas susijusias su studijų procesu.

Socialinio - akademinio proceso reikalų koordinatorė

Vėjūnė Uldinskaitė
Tel. +370 656 76 270
socakadem@fsf.vusa.lt