Naujienos

Pokyčiai VU SA FsF atstovų tarpe

Bir 20, 2017

Birželio 19 d. įvyko VU SA FsF neeilinė rinkiminė konferencija! Pagal Vilniaus universiteto strateginį planą Orientalistikos centras ir Religijos tyrimų ir studijų centras yra integruojami į Filosofijos fakultetą, tad šia konferencija buvo siekiama užtikrinti, jog naujai išrinkti studentų atstovai savo sudėtimi galėtų efektyviau prisidėti prie prasiplėtusios VU SA FsF ir taip pat visos VU SA veiklos kokybės studentų atstovavime. Taigi, ši konferencija žymi pagausėjusios VU SA FsF pradžią!

Remiantis birželio 15 d. VU SA Parlamento posėdžio nutarimu, konferencijos metu buvo iš naujo renkami studentų atstovai į fakulteto Tarybą, fakultete veikiančias komisijas, studijų kolegiją ir VU SA Parlamentą. Be to, konferencijos nutarimu VU SA FsF Valdybos narių skaičius buvo padidintas dvejais žmonėmis – nuo šiol VU SA FsF Valdybą sudaro 6 nariai. Kandidatūras į visus šiuos organus galėjo iškelti visi Filosofijos fakulteto, Religijos tyrimų ir studijų centro bei Orientalistikos centro studentai.

Ateinančiais metais studentų atstovų sudėtis bus tokia:

 • Fakulteto Taryboje:
  • Gintarė Zinkevičiūtė (ex officio)
  • Daina Habdankaitė
  • Danielė Ruminaitė
  • Marija Staniulytė
 • Ginčų nagrinėjimo komisijoje:
  • Rūtavilė Pauliukaitė
  • Gintarė Zinkevičiūtė
  • Jurgis Abartis
 • Akademinės etikos komisijoje:
  • Inga Vederytė
  • Rūtavilė Pauliukaitė
 • Priėmimo-atestacijos komisijoje:
  • Gintarė Zinkevičiūtė
 • Studijų kolegija:
  • Gintarė Zinkevičiūtė
 • VU SA FsF Valdyboje:
  • Bernadeta Dikčiūtė (išrinkta 2017 m. balandžio 19 d. VU SA FsF ataskaitinėje-
  • rinkiminėje konferencijoje)
  • Arūnė Einorytė (išrinkta 2017 m. balandžio 19 d. VU SA FsF ataskaitinėje-
  • rinkiminėje konferencijoje)
  • Violeta Makačinaitė (išrinkta 2017 m. balandžio 19 d. VU SA FsF ataskaitinėje-
  • rinkiminėje konferencijoje)
  • Gintarė Zinkevičiūtė (ex officio)
  • Marija Staniulytė
  • Edvinas Leonavičius
 • VU SA Parlamente:
  • Marija Staniulytė
  • Arūnė Einorytė

Linkime sėkmės naujai išrinktiems atstovams – stengsimės, jog VU SA FsF dar efektyviau atstovautų pagausėjusio VU Filosofijos fakulteto studentams.

Vieningai Už Studentų Ateitį!

Dalykų aprašai. Kodėl tai svarbu?

Geg 01, 2017

Per pirmąją paskaitą dėstytojai studentams pristato dalyko aprašus, kurie tampa puikia pagalbine mokymosi priemone viso semestro metu. Apraše galima rasti informacijos, nurodančios kokia yra privaloma literatūra arba kokias knygas gilesniam žinojimui rekomenduoja perskaityti dėstytojai, kokie bus vertinimo kriterijai ir koeficientai bei kokie yra lankomumo reikalavimai. (Skaityti toliau…)

Kuratorių atrankos prasideda!

Bal 24, 2017

Dažnas pirmakursis įstojęs į universitetą jaučiasi neužtikrintas, visų pirma todėl, jog tai nauja aplinka – nauji žmonės, vieta. Kad pirmakursiams būtų lengviau įsilieti į universiteto bendruomenę, buvo sukurta Kuratorių programa. (Skaityti toliau…)

IŠRINKTI NAUJI VU SA FsF STUDENTŲ ATSTOVAI!

Bal 23, 2017

Šį trečiadienį, balandžio 19 d., vyko VU SA Filosofijos fakultete Ataskaitinė – rinkiminė Konferencija. Tradiciškai Konferencija prasidėjo fakulteto dekano prof. Arūno Poviliūno sveikinamuoju žodžiu bei šiais metais už visuomeninę ar mokslinę veiklą buvo pasveikinti nusipelnę fakulteto studentai. Po to buvo pristatyta 2016 – 2017  metų veiklos ataskaita – kiek nuveikėme atstovavimo srityje, kiek darbų atlikome pagal metų veiklos planą, problemų bylas bei sričių metų veiklos lenteles. Buvo pristatytos ir VU SA Revizijos komisijos išvados.

(Skaityti toliau…)

KVIEČIAME ATSTOVAUTI STUDENTAMS STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETUOSE (SPK)!

Bal 13, 2017

Studente, 

Ar žinojai, jog kiekvienas iš mūsų turime galimybę prisidėti prie savo studijų programos tobulinimo? 

Tą galime padaryti pildydami VU IS apklausas, teikdami grįžtamąjį ryšį dėstytojams, kolegoms, išsakydami savo nuomonę atitinkamiems asmenims, o tai pat kiekvienas Filosofijos fakulteto studentas gali tapti studentų atstovu studijų programos komitete ir aktyviai prisidėti prie studijų kokybės gerinimo! (Skaityti toliau…)

Problemų registras

Partneriai

Karjera_300x250_3