Pokyčiai studijų programose – SPK darbas!

12957515_492204014302120_5555861328855778292_o

Studijų programa nėra statiškas darinys – metai iš metų ją tobulina tam, kad programa atitiktų besikeičiančius studentų poreikius, naujai iškilusius darbo rinkos reikalavimus bei būtų suderintas darbo krūvis efektyvesniam mokymosi procesui. Tačiau kaip yra prisidedama prie pokyčių inicijavimo ir prižiūrėjimo?

Dažnai girdimas trijų raidžių akronimas SPK (studijų programos komitetas) yra akademinis studijų programą koordinuojantis ir jos vykdymą prižiūrintis Vilniaus universiteto darinys, kurį sudaro ne mažiau kaip penki nariai, kurių tarpe yra bent po vieną darbo rinkos atstovą (socialinį partnerį), ne mažiau kaip trys studijų krypties programą įgyvendinantys Universitete pedagoginėms pareigoms atestuoti dėstytojai ir mažiausiai po vieną studentų atstovą. SPK atlieka pokyčiams studijų programoje išpildyti reikiamas funkcijas: problemų identifikavimą (analizuojant dalykų aprašus, materialiųjų išteklių pakankamumą, studentų ir dėstytojų darbo krūvio pasiskirstymą) kartu su sprendimo būdų siūlymu, programos tobulinimą (remiantis atsiliepimais iš studentų, absolventų bei dėstytojų), jos aktualumo stebėjimą ir panašiai. Komiteto posėdžiai gali būti šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau nei kartą per semestrą. Remiantis VU SA atlikta analize, 2017 metais pavasario semestre į posėdžius rinkosi 15 iš 19 (79 %) VU Filosofijos fakultete veikiančių SPK.

Nėra abejonių, jog studijų programos komitetai yra neatsiejami nuo studijų Vilniaus universitete kokybės gerinimo. Galėtų kilti klausimas – kuo prie viso šio proceso prisideda studentai? SPK sudėtyje esantis studentų atstovas ko gero yra studentų lengviausiai pasiekiama tarpininkaujanti jungtis, galinti prisidėti prie pokyčių inicijavimo ir realizavimo. Studentų atstovu studijų programos komitete įprastai tampama jį išrinkus VU SA padalinio ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu. Atstovų žinios kartu su jų pritaikymu praktikoje yra keliamos VU SA organizuojamų mokymų metu, o galutiniam patikrinimui būtina išlaikyti testą, kuriuo studentų atstovas įvertina savo žinias ir įsitikina, jog jis žinos bei gebės pritaikyti jo darbui aktualius dokumentus ir efektyviai prisidėti prie programos tobulinimo atstovaujant studentų interesams.

Tiesa, studentų atstovas SPK negali dirbti nesurinkęs studentų nuomonės. Tik darnaus bendradarbiavimo tarp atstovo ir studentų dėka įmanoma įžvelgti realias problemas, kurių sprendimą inicijuoja studentų atstovas SPK posėdyje. Taigi studentų nuomonės surinkimas yra kertinis žingsnis atstovo veikloje. Be to, remiantis 2014 metais VU SA Parlamente priimta rezoliucija „Dėl kokybės kultūros užtikrinimo Universitete“, studentai (kartu su jų atstovais) kaip vieni iš svarbiausių aukštojo mokslo dalininkų turi būti įtraukti į kokybės užtikrinimo procesus visuose lygmenyse – tiek rengiant naujas studijų programas, tiek prisidedant prie strateginių Universiteto sprendimų.

Taigi, studijų Vilniaus universitete kokybės gerinimas nėra sritis, prie kurios studentai negali prisidėti. Anaiptol, būtent studentų nuomonė yra vienas iš esmingiausių pokyčių studijų programoje komponentų, be kurio studentų atstovo SPK darbas negalėtų būti įsivaizduojamas. Tad raginame visados drąsiai išsakyti savo nuomonę studentų atstovams apie studijų procesą!

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė ekspertinė švietimo organizacija, efektyviai atstovaujanti studentams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.