Dėl galutinio (egzamino / įskaitos) įvertinimo:

 • Pateikti dekanatui (212 kab.) per 7 dienas nuo rezultatų paskelbimo VU informacinėje sistemoje;
 • Apeliacija turi būti motyvuota („man atrodo“ nėra motyvas);
 • Siūloma pirmiausia peržiūrėti savo darbą ir tik tuomet rašyti apeliaciją. Tą galima padaryti susitarus su dėstytoju peržiūrėti savo darbą;
 • Apeliuojant Tavo pažymys nebus sumažintas;
 • Dėl baigiamojo egzamino (baigiamojo darbo gynimo) įvertinimo apeliacijos nėra nagrinėjamos.

 

Dėl procedūrinio pažeidimo:

 • Pateikti dekanatui (212 kab.) ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino / įskaitos;
 • Šios apeliacijos yra teikiamos, kai matytas studentų nusirašinėjimas, dėstytojas Tau trukdė susikaupti, kalbėjo telefonu arba buvo išėjęs iš auditorijos.

Ginčų nagrinėjimo komisija sprendimą priima per 14 dienų nuo apeliacijos pateikimo datos.

Apeliacijoje turi būti:

 • Nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
 • Nurodytas nesutikimo su gautu galutiniu dalyko (modulio) pasiekimų įvertinimu pagrindas (motyvai) arba konkretus egzamino / įskaitos laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimas ir nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
 • Konkretus pareiškėjo prašymas;
 • Pareiškėjo parašas.

Anoniminės apeliacijos nėra nagrinėjamos!

Į Jūsų klausimus apie apeliacijas gali atsakyti VU SA FsF akademinio proceso reikalų koordinatorė Rūtavilė Pauliukaitė el. paštu akadem@fsf.vusa.lt arba telefonu +370 639 59 597.