Per pirmąją paskaitą dėstytojas turi studentus supažindinti su studijų dalyko aprašu, kuriuo studentai vadovaujasi viso semestro metu.

Dalyko aprašas semestro eigoje negali keistis.

Dalyko apraše turėtų būti nurodyta:

  • Dalyko programa ir darbo tvarka semestro metu (temos, užduotys);
  • Lankomumo reikalavimai;
  • Atsiskaitymų reikalavimai;
  • Vertinimo forma ir kriterijai;
  • Privaloma ir papildoma literatūra bei rekomenduojami šaltiniai.

Jeigu dėstytojas to nepadarė, studentai turi paklausti patys – taip bus lengviau išvengti vėlesnių nesusipratimų. Jei dėstytojas semestro eigoje arba prieš egzaminą pakeitė per pirmą paskaitą išdėstytą tvarką, studentai turi teisę apeliuoti savo egzamino vertinimą.

Svarbu žinoti:

  • Dalyko apraše nurodytą privalomąją literatūrą galite rasti atitinkamose VU priklausančiose bibliotekose. Patikrinti, ar tam tikra literatūra yra, galima čia. Jeigu nurodytos literatūros nėra, galite kreiptis į socialinės srities koordinatorę tam, kad būtų inicijuotas nurodytos literatūros atsiradimas.
  • Grįžtamasis ryšys studijų procese reikalingas tobulėjimui, tad jį tiek teikti, tiek gauti yra svarbu viso semestro metu. Rekomenduojame iš anksto prieš įvairius atsiskaitymus susitarti su dėstytoju tinkamą laiką ir formą grįžtamajam ryšiui. Taip pat dėstytojui galima pasiūlyti į dalyko aprašą įsitraukti atskirą laiką grįžtamajam ryšiui suteikti.
  • VU informacinėje sistemoje turėtų būti sukelti visi studijuojamų dalykų aprašai. Jeigu jų nėra, galite kreiptis į savo katedros reikalų tvarkytoją. Jų kontaktus galite rasti čia. Jeigu pokyčiai nevyksta, galite kreiptis į studijų programos komiteto (SPK) studentų atstovą arba į VU SA FsF akademinio proceso reikalų koordinatorių.
  • Pagal studijų programos komiteto (SPK) nuostatų 7.2.1. punktą, dalyko aprašas turėtų būti peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas kas metus.

Į Jūsų klausimus apie dalykų aprašus gali atsakyti VU SA FsF akademinio proceso reikalų koordinatorė Rūtavilė Pauliukaitė el. paštu akadem@fsf.vusa.lt arba telefonu +370 639 59 597.