• Individualus studijų planas – tai studento motyvuotu prašymu nustatomas studijuojamų dalykų (modulių) atsiskaitymo išdėstymas semestro metu arba studijų programos komiteto sutikimu sudaromas individualus planas, į kurį įtraukiami studijų programoje nenumatyti studijų dalykai (moduliai), atitinkantys studento poreikius. Individualius studijų planus tvirtina kamieninio akademinio padalinio vadovas, o dėl jo sudarymo reikia kreiptis į savo studijų programos komiteto pirmininką.
  • BUS – bendrosios universitetinės studijos. BUS moduliai (dalykai) sudaro ne mažiau nei 15 kreditų. Jei studentas nori, jis per studijų laikotarpį gali turėti ir daugiau nei 3 BUS dalykus, pakeitęs pasirenkamąjį dalyką į dar vieną BUS dalyką. Per pirmas dvi naujo semestro savaites galima pakeisti savo pasirinktą BUS dalyką kitu. Tą galima padaryti VU informacinėje sistemoje.
  • Pasirenkamieji dalykai – studijų programa sudaryta iš dėstomųjų dalykų. Pagal pasirinkimo tipą Universitete dalykai skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus. Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus (modulius). Pasirinkimai turi būti atliekami VU informacinėje sistemoje, kurioje siūlomi galimi pasirinkimo variantai. Registracijos į pavasario semestro pasirenkamuosius dalykus (modulius) galutinis terminas yra gruodžio 15 d., o į rudens semestro – gegužės 15 d.Per dvi savaites išsiregistruoti iš pasirinktų dalykų (modulių) ir į jų vietą pasirinkti kitus leidžiama tik tokiais atvejais, kai:
    • Nesuderinamas tvarkaraštis;
    • Nepatenkama į pasirinktam dalykui (moduliui) numatytą studentų kvotą;
    • Tam tikro fakulteto (padalinio) administracija atšaukia pasirinktąjį dalyką (modulį).

    Nepasirinkus jokio pasirenkamojo dalyko studentui įrašoma skola.

Į Jūsų klausimus apie studijų lankstumą gali atsakyti VU SA FsF akademinio proceso reikalų koordinatorė Rūtavilė Pauliukaitė el. paštu akadem@fsf.vusa.lt arba telefonu +370 639 59 597.