Baigęs/nutraukęs studijas arba išbrauktas iš studentų sąrašų studentas privalo atsiskaityti su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe. LSP grąžinimas remiasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-783 „Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28 p.: „Studentai, baigę arba nutraukę studijas, LSP privalo grąžinti platintojui jo nustatytais terminais“.

Studentui reikia atnešti LSP į VU SA Filosofijos fakultete (005 a.) arba VU SA centrinį biurą (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis).

Atsiskaitymo formą galima rasti čia.

Pastabos:

  • LSP reikia gražinti net jei jis nebegalioja.
  • Jei LSP pavogtas baigiant Universitetą, reikia atnešti policijos išrašytą pažymą.
  • Pametus LSP baigiant Universitetą, turi būti užpildytas pranešimas apie prarastą LSP ir sumokėta 37,65 € dydžio bauda.
  • Už studentą gali atsiskaityti (grąžinti LSP, atnešti pranešimus, pažymas, kvitus) ir kitas asmuo.