Per pirmąją paskaitą dėstytojas turi studentus supažindinti su STUDIJŲ DALYKO APRAŠU, kuriame būtų pateikti:

  • Dalyko programa (temomis, literatūra, jos apimtimi, kaip ją gauti);
  • Darbo per semestrą tvarka (lankomumo svarba, seminarų forma ir vertinimas);
  • Atsiskaitymo reikalavimais (kokia forma vyks egzaminas, ar / kokie bus tarpiniai atsiskaitymai, kokios jų datos).

Jeigu dėstytojas to nepadarė, studentai turi paklausti patys – taip bus lengviau išvengti vėlesnių nesusipratimų. Jei dėstytojas semestro eigoje arba prieš egzaminą pakeitė per pirmą paskaitą išdėstytą tvarką, studentai turi teisę apeliuoti savo egzamino vertinimą.

TAIP PAT PRIDEDAME DALYKO APRAŠO ATMINTINĘ , KURIOJE RASITE DAR DAUGIAU INFORMACIJOS, KAS TURĖTŲ BŪTI PATEIKTA DALYKŲ APRAŠUOSE.