Naujoji rotacijos tvarka įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo. Pirmoji rotacija vyks 2018 m. rugsėjo 30 d. Studentai bus rotuojami už visus studijų metus (t.y. 60 kreditų).

Studentas gali išsaugoti savo VF vietą, jei atitinka gerai besimokančio studento sąvoką – tai yra studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. Jei studento kurse nėra studijuojančių VNF vietoje, pasiekęs slenkstinį pasiekimų lygmenį studentas vis dar išsaugos savo VF vietą.

  1. Studentas yra laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8;
  2. Studentas yra laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 5, bet nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;
  3. Studentas yra laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

PUIKUS [8→10]

TIPINIS (5→8)

SLENKSTINIS (4→5]

 

Pereiti iš VNF į VF gali, jei:

  • Yra „laisvų“ VF vietų. Jei studentas, studijuojantis VF vietoje, nutraukė studijas arba buvo išmestas iš Universiteto. Apie „laisvas“ VF vietas padalinio administracija informuoja studentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vietos atsiradimo;
  • Neturi akademinių skolų;
  • Tavo pasiekimų vidurkis yra aukštesnis nei kitų kurse esančių studentų, pretenduojančių į VF vietą (savo vietą rotacijoje gali sužinoti VU informacinėje sistemoje esančioje skiltyje „Pažangumo eilė“);
  • Pateikei prašymą administracijoje (108 kab.) pereiti į VF vietą likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki numatyto termino.

Kviečiame susipažinti su laikinuoju rotacijos tvarkos aprašu, kur rasite visas datas ir terminus, iki kada reikia teikti prašymą pereiti iš VNF į VF vietą.

Į Jūsų klausimus apie rotaciją gali atsakyti VU SA FsF akademinio proceso reikalų koordinatorė Rūtavilė Pauliukaitė el. paštu akadem@fsf.vusa.lt arba telefonu +370 639 59 597.