Studijų stabdymas

 • Vieneriems metams kamieninio akademinio padalinio vadovui leidus;
 • Motyvuotą prašymą reikia nunešti / parašyti VU FsF Studijų skyriuje (108 kab.) pas Rūtą Dragūnevičienę;
 • Galima prašyti ne vieną kartą per studijų laikotarpį;
 • Svarbiausia – motyvuotas prašymas;
 • Susistabdžius studijas išlaikomas studento statusas;
 • Jei studentas susistabdęs studijas nusprendžia mesti studijas turi gražinti vieno semestro kainą.

Akademinės atostogos

 • Akademinių atostogų rūšys ir maksimali trukmė:
  • Dėl asmeninių priežasčių (1 metams per visą studijų laikotarpį);
  • Dėl ligos (iki 2 metų);
  • Dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros (iki 3 metų);
 • Visais atvejais turi leisti kamieninio akademinio padalinio vadovas;
 • Prašymas rašomas / nunešamas į VU FsF Studijų skyrių (108 kab.) pas Rūtą Dragūnevičienę;
 • Būnant akademinėse atostogose yra išlaikomas studento statusas;
 • Jeigu studentas akademinėse atostogose dėl asmeninių priežasčių nusprendžia mesti studijas, jis turi gražinti vieno semestro kainą. Jei studijas nusprendžia mesti pasiėmęs akademines atostogas dėl ligos ar vaiko priežiūros, metant studijas nereikės grąžinti vieno semestro kainos.

Norint grįžti iš akademinių atostogų ar studijų stabdymo, reikia likus ne mažiau nei 5 darbo dienoms iki semestro pradžios užsiregistruoti padalinio administracijoje (šiuo atveju VU FsF Studijų skyriuje (108 kab.) pas Rūtą Dragūnevičienę). Jei studentas nespėja užsiregistruoti, yra laikoma, kad studentas nutraukia savo studijas.

Į Jūsų klausimus apie studijų stabdymą arba akademines atostogas gali atsakyti VU SA FsF akademinio proceso reikalų koordinatorė Rūtavilė Pauliukaitė el. paštu akadem@fsf.vusa.lt arba telefonu +370 639 59 597.