Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Filosofijos fakultete yra vienas iš VU SA padalinių, kuris veikia tam, kad:

  • Atstovautų Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto studentams Universiteto valdymo organuose;
  • Išklausytų studentų problemas ir padėtų rasti jų sprendimo būdus;
  • Tobulintų studijų procesą taip, jog jis atitiktų daugumos studentų poreikius;
  • Konsultuotų ir atsakytų į visus rūpimus socialinius, akademinius ar kitus klausimus;
  • Organizuotų renginius, suburiančius visus VU FsF bendruomenės narius;
  • Informuotų apie visas naujienas ir pasikeitimus laiku.

VU SA FsF kasmet po Fakulteto stogu suvienija virš 250 naujų studentų. Šurmulys ir studentiškas gyvenimas prasideda vasarą, kai smalsiausius, ką tik į FsF įstojusius pirmakursius pasitinkame VU priėmimuose ir pirmakursių stovykloje. Stovyklų metu studentai susipažįsta ne tik su savo kursiokais, bet ir randa bendraminčių iš kitų kursų, todėl atėjęs į Rugsėjo 1-osios šventę nė vienas nebesijaučia vienišas. Kiekvienas studentas patiria ir kitų Fakulteto švenčių dvasią dalyvaudamas jau minėtoje mokslo metų pradžios šventėje „Initium Semestri“, pirmakursių krikštynose, neformaliuose susitikimuose su dėstytojais, kalėdinėse vakaronėse, Filosofijos fakulteto dienose „Fiesta Personæ“ ir kituose renginiuose. Užėjus į VU SA FsF patalpas Jūsų visada laukia pasirengę padėti nariai. VU SA FsF ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje savo atstovus kasmet rinkti gali kiekvienas Fakulteto bendruomenės narys. Ištisus metus dirbame su Jumis ir dėl Jūsų – Vieningai Už Studentų Ateitį!

Mūsų adresas: Universiteto g. 9/1, Vilnius
Tel.: (8-5) 2 667 614
El. paštas: info@fsf.vusa.lt
www.fsf.vusa.lt

Mūsų budėjimo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 10.30–13.00 val.